• Hash256
  • Hash160
  • Reverse Bytes
  • Hexadecimal
  • Satoshis
The database this website runs on is currently 2,847 blocks behind.

Transaction

488fcd540d22a0c2ec706f90aaa3387e638f422457164c42a1668d3db5550a63

010000000001a843bef5796edea0a220757405d00d8aa1700c056364dfc49ff83981b089bbcbfe010000001716001460b55cb8c29f0a991eadfc1628b5b24d5c61c6caffffffffae43ce818b82d53db9132999e12d5e0106d1ace3d4508bbd85bab858331aeca9010000001716001411ffe70ec2f7ffba40ebf8ee91d50a0fe144efc1ffffffff5c262f9cfba16214d856148081f4e24b6eb5eb296e39c52d663e854a44ac42cb00000000171600144bc10f2f707dfa0643df2458c871872fc1dd3f1cffffffff321c9d77a2919dac4bb7ff5baa03de644d68aa117fe8d5e2cd7b617518cca1db020000001716001449b7146aa2a050544e7d0f15cb569fc06ce7c297ffffffffe977e6dc32080898427b136130c3297bdc16108d823086614e0d1ff63e354ef3000000001716001475e6c436ab6e23fbd9f74f207e70312126570bf9ffffffffdd5657ed4bd13b7f4c2d21a226afb5da048100aeab8ba3bf61ca5f2f947c9d6000000000171600143a311afd91d0c2752fb9d790347a7f0ad6e8a381ffffffff6034deda38b73785b426adeecfc9a12e6db3bf916818cbbb78a101e6603356cd0000000017160014e0eb0c097e61edd65017996a6fa3db5091046e1affffffff45c777468185dcec9c77da8dc686b97ac4e96095f90f8b1b23b2bf9e1a8d959b000000001716001426123bbc7dc2818dcfef61bd9409a21017e9a708ffffffffd96674e113f81a28ab548ff7f4c70895d3be78bb3a805fa76ec3e85a686e07770000000017160014c296b026b50930677e9162cd5eac75103347b109ffffffffaeb0d9ee9192f90e45f478c19bf9d1c290f3a5f69ce5c624c2999bc4cfc3f32d0c000000171600146cb4010ace82704fad1245580a404cd6d3a5a48bffffffff9086aa6a1e2bdce9d4c2cf37f2988577226958a7b924dc2a9de1e79d81251fb70000000017160014ee9746b24e46109b5203473b9d4f8a43c1be7443ffffffffa4cd8a03af6d59d37975cc78058d24d152155be8923c82fff2938f1637aeb1a70400000017160014889e04d408978d51f2b12d7bf75fe1413da721e9ffffffff479d647f3c4e0f161686fe437c7396d56069bb97765b80d6efdfa979b057ad7002000000171600145ca228ee522c58efa0ad92406c1149512182818bffffffff8e65e58693f3da82723a55e852d6f57ea9196a1d19d953ef133aabbec4abba170000000017160014be10567a9848305e3f4640f5e293bc24aba025d0fffffffff56088482cdb3f2dfffa9a66c6a74d7e838e29c681ae0ec8d68e3bd59dbe31061100000017160014f12f18dda52019498afe83789266450c632c1844ffffffffab06f6472050119a9c59b9719bd143446013acef5caa8aa0aeac6c7f02cb1fc70d000000171600142478e149a03ad785aae108a426fe456cc4e125f2ffffffffe6fb644cdac1e771e432d858a86eb6a497afc60efd9233202253951af134418101000000171600145ca228ee522c58efa0ad92406c1149512182818bffffffff9b14f8498f303ad2cac0227340488b5d3846253dd0305060d04587c219da878e200000001716001469de11393a6a929253da5d5d3ad787e7f79b21a6ffffffff9ac23e0a16d39be60fa64c8ff0f6900629651af60c6d001d3fc6c57bbbbfe0d30000000017160014d848660def1a3125906edc7b62bab2cfaf8b45b8ffffffff30f18260ba97c3fe63d950a44f90e42d1f18d42443cf505f5ae0d7cc3323c753000000001716001490273dbdd40afcec565c0ed036f4ec8b6bf31ea0ffffffff0ebcbae572b68af9907eea3cb4c89e0e3fcf06365c13515a8ffa0a79cd7129ca00000000171600145f67e3d3a32a8e9306b35c50c8d5120e953e18eeffffffff3ac7cde5b95aa3915c908b864866c0281a1539a625b79a3ccdcecd0a10e4168200000000171600147fcecc81df09ed037ce5d308f05a2b2dda2cee9fffffffff36e43c284867fde9211417f29b82831916471d5156897ccb26f3f465d6b6210703000000171600149de795007c70d50de53e6fabc8b35f3efca4c3dbffffffff692017a6c26a1e6b1a7c2bcf72040e98cff0994486dc12f99e6b2627bf3813a60000000017160014f103256336ac7fe3b40bc8f4a78635942dc75b02ffffffff501102f3ee649e71c4560d57bf4ce9c014dd45163c18463e9c4ecf927e1669843d00000017160014b2d4237f75a62173e99373212c892b7facaef95dffffffff80d987d3930b3cfea97b8990379bacaabf03b1bf0cd8fb6a0bbf5a75b2f8bb4000000000171600140bbad836ab1f01a6ba50c12cca2c5c7fdd06c809ffffffff326e9e473a255d9389ea2508327c7c653244e8bcf9c155932e8c1fd9fac7789c00000000171600149b2805fa8189ed32245f82230e37705a5db7396bfffffffff3cd2cd913ea53975b2bdc31d1c8458bca94ed53ccc1ef98453bf9b562a2a673000000001716001494940910df1273c7c5e925bb67a47afa28b7e28dffffffffd77c03655be915645aeaf9ecfb3c9101bc0c14f132a7e3b27b2d611737bcb92400000000171600140bb1600d9c24c7e356854d25bcd1ddf0e6421300ffffffffbac2339bc65538b808c5a26101a1a81b82b144b8dd4b1da4e3bd93878114f04a0000000017160014e4162a685aa39daad53d4aaad3d094eef06722c2ffffffffa4d0a978175ab34a86b37f43ef497bce2ac1cfdab3b56fdfb4778217dcf351a20200000017160014185369e0f1166d530612d6ef0be160c2d7e99c62ffffffff66006ae3957ad66b17d1b2dcdf8a2c59972fb2a299b619fccc153124e4df07eb11000000171600149b0fcf10406d01fd2f4f6e2b0388ad18597f94f6ffffffff45979e88f967aecd2f3a16c762b7edc8a34284d549a7b95aec69617e77efef2403000000171600141e158a6b5b2cf9567a9f930cbd05ae51f358ce17ffffffff2bc9df89a3f04987dc9ef3913e92d6fd73ae9aad0d50d36f7efc3671c7a2f02a02000000171600146c21a494a7d1fc47ee5497322e86c34cd2d20f2cffffffff038d88690eb1802c6403458a94623e644dc76fafbc82296484a04dbaa1ebc50c3b00000017160014b818a2b3d8949e778581d3144aa711a734e287a8ffffffffc6f0797ff4b0833f2045e1c6972fed5c06bcc3583584a79e20a451a0e6924595000000001716001454259e249c2ba1e7f51578c13bc30fc9f06644aaffffffff4f380ed6e292df74bb54210f07f1f4e42babb7a004ef83e4f0fb8276356bcf7a0000000017160014197b2adb03647bd692b8bcb647bad3e1a8a29495ffffffffbbe3aca60dd560c6b8275487183803d24b8219b11f68863f031db849db6790230000000017160014a3a7f79d39d3702e25595ef96ed18a6c86070973ffffffffaba2c006df351d5c053a26ac08be7ab99b77811878c8abe4e6718857ee9978ab0000000017160014275de705b482ef6b897d9c8e4947579e212c58a5ffffffffe772f7ce05cb95bd243ae2712633dc4c8b634feb6d88a3f234999a3c991dd22d0000000017160014e234781831cee5ee1452b4da9b12ad3f4d46f687ffffffff1cb97c45d5d5f16aedb44ec02826b2d9c3dfe14adaa012a56c0224060416605f0100000017160014b9c004cc68ac5648e6e51d4225b92a4a1d3377e6ffffffff105ebda0f931faead28dca3ac7951a88d5f8fb3c59bdfaea4d4d96db504b26c31400000017160014d0202b84dc62b7f6b1199fc603ab0847ce528f5bffffffffe505fd37079ae7f02a366856fa8036537c8473d913edfd963f409a2734b758e90000000017160014b4e126373af3178c334b069c0f6eb7ff91d287d4ffffffffe94b4a6e7e43cac621a2c0edaf9ce7b9246fec26f09e1b14c2f633a12a8726fb230000001716001482d21769a2a5c28a2b2e57573e695bb43208be8efffffffffdc712d859c42f8a3c0aaae07e82d66f3b3f1faeb31a577acb786b5d6422cdcd0000000017160014f46f1e28c961d26e06c4767aa4ffd7da0562b505ffffffff5c5a4ce7ae831bfe536b34e8d2d7850c0570b8b7d820f1e48ba19f7a094434c900000000171600148a5768b96fb5e4532defccc013b9408031b74f8effffffffde5c717a85002fa980f295782e6c29ae123fb0fd9c55725f16dc8ccfee8160ff010000001716001453894a313523a2c70d747e152f401604fe0bc4a4fffffffff07e998f2d5e6eda341a21c80bdec71ace4c4f27bc145ec480ba0c79bd2410eb300000001716001458332d32566b11e9a8b9ea752b23abef40701f6affffffff9c47026a614105c8140a86efb4ef618be16598237414b13acca98bf424d880f10000000017160014eac17bcdb930579eb811a2fca783cbfad39d428affffffffc4e8c294f1f73391c9173b5e752c2297eced3ec06833a60ba06a97794b3f45aa0000000017160014442fbab6f288009ed2e6a6ad5bd6bd75b0e0bc1afffffffffe1d273b8fc28b6c66b4fd830d510a0d8ff11986d2686a654e28485bfd56e4e300000000171600147358c264e41fafe87eac349d70f65a1d6693d208ffffffff39ef4d7d91b4eda5360c92b3aca09841938f4b4d5f6d5f9d8cb63a1d36c07d2400000000171600141c5a867107076a3575b85f50c72be824da82c5a8ffffffffaf36cb9fc9d46f2dd062ff77cd41eb5afa579ca7c7dcc8d6ab7fef40bb197a950200000017160014b9c004cc68ac5648e6e51d4225b92a4a1d3377e6ffffffff1e6fd863d4de75497c43a6638174209defed7d17b3968da17e661e7c17a55bec0200000017160014790b288c96c630ff560a881063740a89b44f5d01ffffffffecf0e31cab64033f40db4593ce9c18e3eb226d4d48811b44aac4f3ec965bae9a0000000017160014bbebfcf6d876d3a0fe51338f9bbe045266eb6909ffffffff66c4358aaf176f12b557207ae8d9caccec33dbaf3923e51160ee65f269f627bb00000000171600145ecfdb6d5176b1e36987600d3d274eb4a4cc5dddfffffffffa404d9351d5152e1d41377b640cf2fe6e0e2029390a2fda8e5c0fd280dcb1df0000000017160014faaa3afac37009f22a2ddb9af99b017fe92fec7affffffff771e4755c2c3a27f84e6408509a8a2b1c3cf7d2340be30d248c6869ebee80362010000001716001480c2e6c6a91b48c5385501b1cbeb9d8197f8f3d0ffffffff313d64aee4cd6528781627f32ad059773ec51c448c34e12cd1a0ed2d89d39f430000000017160014051aaef3b3f028175df599effaf2288052f46da8ffffffff47eeeb4313981efcd3421bf127ac514ebaadf96aa5d391643333d86658edacca0000000017160014ace48491505736efb0e7d5932eaf020f9b7ffdb9ffffffffaa2da8a39ef02f7cb348777a4606cce04a7d576bc8169cb45398dcb169ac23010000000017160014e8f0cabaf139c2899ed09ef63e7b9582d8f3cfa8ffffffffd6d15bc97dcf89697d1d12149a09c7a0f72d76661e1fc290632ddb21023472bd0000000017160014051aaef3b3f028175df599effaf2288052f46da8ffffffffdaacad3f2df3f33cd570dae9888ee14605638e4f56d10249cdafe651b7cc65080000000017160014c9ecfb7625cc47f2336fdb8350e01763d8948689ffffffff0f5a8a030fbfda88b3c36a9e0e6ca9ef9182744307e595c2738c17925dd2410f02000000171600142478e149a03ad785aae108a426fe456cc4e125f2ffffffff46a69eed6c8ad0880d6e2787eb1c39ebaf1574279a15441ec39c2c3ff94812cd01000000171600140c14e31ae591d4976ddc68f125ed43b517cc8bcbffffffff0a3eb67a112dd3d737f4ccfcc4a7146790754dc9d7403912d949f2e5d28ba2b3000000001716001426123bbc7dc2818dcfef61bd9409a21017e9a708ffffffff157e2eb1a0e86e37fc2002b999e3a7b64c41c4a6a1a6a763b4c68ffe65f6870f0000000017160014762945448a96bdb4806193b5127bb162fe49b3feffffffffdc7a2baecddde35742a1e4f3d32c7517f3081d3953ad7a903449f55a0865b96e000000001716001456f4f3a40fa22d135d58ec9f00bd04ac488c65a4ffffffff210da8b61f76cdcae1ba72244de6ab321a18017400f04eae239bbb4aaa3b77840000000017160014e5184a268c1dfdd1211bbecc8e0d82ffff00dd54ffffffff18d709b1490a16275c30a3f3d2e6fb64b5e05acbbbac64e77d834bacbaa2ddfe0000000017160014668c1fc3ab877348e23c611455749f83f5fd2cdcffffffffb4e39578cca10b9ffe5521d391a5dd264c85a1dfd49815f6c9725c206ede650b16000000171600146f1d7fc5c09d78d8afe448f8622401a4e8c1dfccffffffffb4e39578cca10b9ffe5521d391a5dd264c85a1dfd49815f6c9725c206ede650b20000000171600144348e27b9ceea8cf57b88e643285d765a114ad93ffffffff28c051d85d6fbc0fae12a6468239dacbc83a7d2da6056c8620226d11d2e208330000000017160014f880ddf45bd2cd9f5ad34c0727bd1126e787cc56ffffffffa48576ef2f28bc5402d3a8b9aef77b46ca572c6e8a3a38116a13af2cf35dc6c801000000171600144cf6afebb166fd70c499c10268349833ab563690ffffffff2d472029754d7a6138b4e9cb95533c7158690f50897c916650e809fce315d87e0000000017160014d0651ae9a8d04220631b145bc3284725fb653e1cffffffff430f1199547825dfb2d6503dcd0316235d1f42c15b70bbd7b0d27091139040e000000000171600142489982d1ef6863aa4964d4b88785834692ef80dffffffff29941508980d05c2389e97e792427ff1cb39f5dc601c73a84618eb3ebcd231740300000017160014a220f803c5444a8a48039f0c1978c693fd64a4d6ffffffff046625da2b356ba6c7c0c52eca436c8634374cd476b58a5386e90302f87fc3ac000000001716001491083cbb11b1490f57392cc7e4869333a416906fffffffff3af6edcd61cda228c67cacc06711ab78ed62e8a3d468082333e29e89d1489e1f0300000017160014dec5504c28c641ed7881813c485f52184b78190affffffffa9922028bd0dc870b5b4182062b4869b7231031b490a7211e776883ddfa07a370000000017160014dd31c3882033ca2e66d41d4d636564a653a2223fffffffff7742afe9a32660ff32ec1664ba2cff7a291c624ba7ed768084587f91134b4e2c0000000017160014b5ddd67e2c5b176359fd4f9519fd2fc7972327dbffffffffb861c02d1c06386fe2533e366877d3c37a7121b51b0505087ee1c23d3f72b04c00000000171600143a311afd91d0c2752fb9d790347a7f0ad6e8a381ffffffff7d829d1a255d46aea22910586c448f29733dc0d32cd4cc3bb1cd840751b265e605000000171600143f9c83fa0b38eccfeac72abd28eb91cf64498f9dffffffffcb6836294849b83f76e008f27bac6b6fe60a2e4d9ba31f320bac4f491894aa5800000000171600147db5acffa1abfe490af88a6e528a9ee91899cc24ffffffff2659cc933afa1a711af9c45fb27d5efcdedf9e3bb8fb0bcdedfd997d1f6a833701000000171600144cf6afebb166fd70c499c10268349833ab563690ffffffff22fbbbc64b0c9385d99649caface48bbda0468da2c6fa3783b0c46e375763bfd3200000017160014cef2cd4cf853bffddae5dc0b6b46648d970090faffffffff659846079efb6e8aacca122035f4f00e7a5d69bfa12ef5bc76cc01cd56730df50000000017160014c1d26533cc89dfa041e4a86d11a0957100a91421ffffffffd609992e0e288ffbf71f0cacc196acaceb07eec3ecb3ac5282ad2d5a29dd5a922600000017160014c9ecfb7625cc47f2336fdb8350e01763d8948689ffffffffd609992e0e288ffbf71f0cacc196acaceb07eec3ecb3ac5282ad2d5a29dd5a92290000001716001470c19422e0b2965f177261407fbf06c63c79b76cffffffff5d37deb7826ebf7f970967b9059b4c6e5c6d6820b9ba305fa2b985670796f883000000001716001403f7ea5533ff7b78a66c90f9aeed6d7371ccf5d4ffffffff1aeb08b9bb4abbd272d65a56ad01df8d3300914a50ef26d930afa2bd96788a7000000000171600147abc7f774dac166ba9db4914c1bdd5786e52c006ffffffff8eca07015210a4320450e6ce3bc556045b48e7559531640aadabcbc50b67980502000000171600144cf6afebb166fd70c499c10268349833ab563690ffffffff65c510980bbbdf23d07af4b8a4f031d77a9844c4ecea55085c5a806b32905575000000001716001439195be07f86ed2032ac7c814196c54e12694680ffffffff6ae80726f1c966cc772a65f6af1e21470bd0e44027d20ba710d10bcb3af5a8134000000017160014f97988d6f0d3d2b8a8e780ca896d255832d21f8dffffffff9fb94998772fd634ee990f5d5ab50c9bf78aebfeb225c7b19bf58023f546283f0500000017160014e555c04c8eabb64bf60060fa22a50d7640ee767cffffffff04e1d4d773b3adc62fe9b62afbab23fabe45e7fc4c5a38f5af492330eaba5ced010000001716001470078dd677dc33b2163da56e42192b5a2fb2c2b1ffffffff04e1d4d773b3adc62fe9b62afbab23fabe45e7fc4c5a38f5af492330eaba5ced0600000017160014c530d1b3687dc9acf02be090c599329702b1a02effffffffb18743e50bdba3244234f352512d2af8b24338964f2d58135a3e97797710df0a020000001716001434492d2e1d8fc82b47807e4c2b085a184949718bffffffffafb93a9179f82899d898a230935fea3d70c539323d1ce72aac01581d8c6bb62703000000171600144c58f343d7f53b5f66622c3d9aa7ab4f16225352ffffffff7d583342fb5ff70c82a75b1c39505e8194ab0c419b53c93a3a02c5ccb5be6b7c02000000171600142bb9cd8f08ad312f8849404fc18d984106ff48f7ffffffffb1a632807c9b01a6148db9de2a7c1da52aaf95505d244707b0d85efdd4cb912e00000000171600145b87de0b2cdc098ae94c7dbdd95ef518058e1901ffffffff3a7c388375bde42f1e691cd501978af43a7f45a30db2187912e269b9516fc3550b000000171600149732f2b122adb71a1beaddc434fd2dcc79b0b936ffffffff3a7c388375bde42f1e691cd501978af43a7f45a30db2187912e269b9516fc3554c00000017160014a46c6d39ff96518d8e76ba6f6b94a99fb6be06f1ffffffff59fee50c9081b032eb5ccc70bc0f4bd6fbb2f25cd735b86e5c9e8603e3043ac200000000171600140e08b0afff1427406a05b45ef4f44c5be2d89a80ffffffffe71e81afcf908609cc4aadc6b5e7265da11b82e6a9464ebfb3b79459f9b4490d00000000171600145f8298b78214dc8c2cf788c4254c8f429047987affffffffa731161bdb7c8b4265fd4618d501bd26b920371f0d03fa0e7c80ac6ceb922116020000001716001434492d2e1d8fc82b47807e4c2b085a184949718bffffffffc1689264b867930acd15d719208b7eeae6690250146a69a03d20d1c3326d8b12000000001716001490c3d1674c5089afafdea1d549fffd7b0b7cf17fffffffff9330ba8e0071ab02b0dcd381c377e533114ac5a00ee15b22e24b945ead1467f100000000171600143334564c5a10693784fbbd73f84e5b467c6ffc6dffffffffef4f4023a6d928488d73da7a959c537721a05982f5402ea39d9aa9e08214bafd0900000017160014476ccf0df6706448a4f33105aca1753a91161bb9ffffffff0a487c87457239b9d3e65f5aa71300a6d7ea8c64f81e323cd8ee14b01f0735f10100000017160014b4e126373af3178c334b069c0f6eb7ff91d287d4fffffffff30ed47892ef707cf3b465b736b512e418a3512636df2e167736e81995c664b7010000001716001434492d2e1d8fc82b47807e4c2b085a184949718bffffffffc2b766785e6c2923e9e626c50551133be85c2816ca6f07563ce99d06425d47580100000017160014bec6863446bfd087e7c6cac9e218c96e57399668ffffffffd3e5dec0caa2cdd375be23bbfd12df0efe5fa0a7b4e9b6a64f93fbb5ebfdd0b3290000001716001462c72eee4e4484fffd6126f1870bfc73deb2be6cffffffff5238a3230696a1e4021365d2eebce0b35bad85a00429f0395d3345496b2977fe0000000017160014419c110505e53e33afda3e1a578b2b706a9b07a3ffffffff1de3e04505332511f036fd6fd0a25d25941577b8dad821c04ac60dfb0ccf2f7d00000000171600148a196353ffe6e900772fc8a7bce7807f67262252ffffffff077a7237a1f0719f30ba243aea864e15179d74da6605bca5219fefc28d3d1b100200000017160014a220f803c5444a8a48039f0c1978c693fd64a4d6fffffffffd0704403bfa01a472c2f6a2b5144c50dc76bc2c016ebddc19a3da6e877a42b50000000017160014c43d0825ce96a62a441908082aa3f75791880e62ffffffffe83a98584f50d470addcace517d5601e0cf9992d8b53661d44fc8d5880dedc79000000001716001438f03075748061efd1c0fbe1a7a310f4492ac28fffffffff3b46263349fcb0dca4c669e4ad73491593cd4dd02703e52b2bca51dbd04d886a00000000171600142d6da22fe444d63bc18a4dbc488efe9fb0a9f432ffffffffcf265238d9a5d0e5875ee261464f1280127f4bf07cc569d74f6e5189ce52d9770000000017160014c2daea26b7df8b1f3c5c40890c09d2339f824855ffffffff7ab13cc840ad61283c74daea4b3e8eda36724ee0044063bd0cc8ae7e4dca653200000000171600146bb1b7616987a604897d19a93a4ec7ce71581b02ffffffffefad77a5c345ecf5177c7c7f1ffd5834a507819c044273f24486aea7a07047f5030000001716001434492d2e1d8fc82b47807e4c2b085a184949718bffffffff44e0f17452fdeb502275234a71b5f525ad0580c4d622087806a9a4fb122b4d720000000017160014d6f12911d00b4268e67189be9a31ef80e0db5f23ffffffff5e9f67d0020c9c61ee46da5bf9b65ed57b854d7cc52285dafb1200a328c6e03a000000001716001404bbb59eb050ebafec6aa058ba48f98ead5c714bffffffff24f5530afe3e46fc2a7e39d34d2c271d33bcf0b05bb75df1cea427b9dc8bca580000000017160014fe85fef4865ee9cc574fbb5b658e3aeaabcd8b02ffffffffe04d38d45a060b5c8d4d9e89f135eb1afecdd5fd7f60d1a94aa1d89f83a88c4d010000001716001434492d2e1d8fc82b47807e4c2b085a184949718bffffffffe1356e491c88c3864f3ceb065e60ce386b94d56fa771481fc9123a8cc0395933000000001716001462e6b430126368f0b9a7d5cc8264e78ae2801424ffffffffc6320450b40415decdfded83a8bd794a8ea3ce725080d73cfc0e365ccbb73d5d0000000017160014396a17810045f0df61bc74b89ce042b594d7fe8effffffff8c603d60662ca11d3198051a5200221d2e1f78dc4753b24b98d87b61cc2c7afa1b0000001716001405501c68bcf9dfce33ce43e5338faa654b13fb9affffffff8c603d60662ca11d3198051a5200221d2e1f78dc4753b24b98d87b61cc2c7afa33000000171600144311e96dc64d05aac811b67b2f79ae1b35b89a4affffffffa0430dc1d1257485d6b9cfad67895829a517019b7ec53d167ee121305b5b1a330000000017160014c0a4cc1a4bd0af129dc84370b8dd4d35faf7f45fffffffff250de2515e7389a53169831107ff42e8c3146fe0e42a3c77bdd08b55cf29095e0000000017160014b132887cd1de5830d96cd94d8614523abe6fa559ffffffff71c131b22523f1afac4591f674fa7f557b41284c9ab693c05cb6d6fbfc31c141000000001716001489541bf70c5e5788229f5cbea26799f6c2cb6986ffffffff4f1c82a505970a588fef55be2b53902882825a0d669784905e1b93ec756416090100000017160014a158f469e8b0afce0d150d675d34e5dd0b8873feffffffff37133f13fafaeef5bd23c2d0081c9de0a30443f67bbbc65af0e534cc73c230c21d00000017160014f00b91986ca119e324b4132c04b63ebc8fb145e7ffffffff51ccc9db5151118e5bcf7abe4ec44eb3430e7ea30cf67ba8508858940f127147010000001716001434a0375793758727d4a1b36a6fd55bc71228f8afffffffff6d9d41148f41a36c2aa7369c497ccfd76b14227afa386600c9862e154cc60411000000001716001456875acc7ece38b601e0988fc4839b9ab1f7c3d8ffffffffd2c4acc74c0014bdbeb6adf1e94b3487aa4a6daefd8ae8ca17cab8cd3d74af300100000017160014a158f469e8b0afce0d150d675d34e5dd0b8873feffffffff0a02e1967fb02774ae4aadd792b39fb5e3d6166c346aafde3fa4a88f36287d880e00000017160014d41326669a388c47a83f76513c7de042e82762a7ffffffff0a02e1967fb02774ae4aadd792b39fb5e3d6166c346aafde3fa4a88f36287d8830000000171600141365442a7216deb60f749b611ea9dc431999ca17ffffffff73814f430cfd159f9c25d031fdc2c9b4f2c6fc6e0f630248ce73487fef97d8960000000017160014a9d74ee138e1be60188e1c07fd53242c146b60ebffffffff8cc330edb342587b6c863ce51d896ee5b976c2613b1211d05e5c5b22aade010a000000001716001448338189717217bc88b6f9f77aa8d188d445f90bffffffff647bca211161da8edbfb49a5c077b591c3da9cff31dc33f2a28e58c25a3b5ccd00000000171600146cb33a81baa918d402061472fc6594742d694e2bffffffff2271373561874981b817cba00c3335dfc59ee7d6ec4ba9a3b71594a26aaecbb31700000017160014321dfc8e83490989dfd022da4b3286b05fe2b7beffffffff3887820688c6185772208f3f7ea7d3bd417fe36b3fdcb091404d8470aa8e021e000000001716001490273dbdd40afcec565c0ed036f4ec8b6bf31ea0ffffffff1db171a32224f774b87e06ec50d728ebb45999fda11dae40baae2f9edac151fa0000000017160014f103256336ac7fe3b40bc8f4a78635942dc75b02ffffffff740660015c568605dc640ab7889aa0c81701e20d3fa4043521695b705284e4c800000000171600140368a261db6a22c60139b604116356faff66c2c5ffffffff6b56a972a0473d3c300a56cb19d07fee294a46a92a348da19c51be6fb27546e60000000017160014e60ba082ac7d351760ca81dba0b5f5a0a3eaa9b9ffffffff39df2888be992531124bfe673029a867b59d3222280689c52cf41e6f6d8bd29c010000001716001444fe5fad16c142ac25c559a9759795e5f8b97210ffffffff44aade9e667af5ac3247014f7110230de25f10907d3b64e987cc8d5a535ebdd800000000171600145d2cb5f19f7b75fc2d65c66d175439a00bc07e09ffffffff79cfc847aa51fcfd0a9f79b6d1de5aa278d11f5ebc7924a7feaf1e02e921a9a9020000001716001403a620794acddef8951df957e1ab595916663166ffffffff9907fef4c86e2d668a5dbafef955e9facac3a52d5e062ad589fd7518171fcaea0400000017160014a158f469e8b0afce0d150d675d34e5dd0b8873feffffffffe3235251644a144ef41604a45925dcaadf09b1445f340a11afff556984e4378b0000000017160014858fab968f8c0ddcf18a1d594fd0e167b07e3d41ffffffff910dfee7916a5a460333f87899e777558bbd987975da0af6c3c1e655bd1e169d0000000017160014e73b82d18547dc9f9e904459e38a8eaa866a06f0fffffffffca9640827f0329f059f92fb618198dafea09e040c28fdba9b4be888b579e5710100000017160014ce0cff600e96fd09726dd3b934f514770281eed7ffffffff36a7bef927664d5715940ad1038c9d3aa89814054aab3d5c75bdb217bec39d1400000000171600140e59e7ff08717052c096d7d6729a1c017dc98ae5ffffffffee2217a628234cf1298ff13bc1e6a651e84c975383caee4dca53855a5337d8bd0100000017160014f722aeda908cfd1b6fb679a3d38bd6f7c3ea78acffffffffa225871cac4f1f6af40b42b9f1c071357df64421e33e510030254b4d66fe99fb2700000017160014b3df289565dc6200bfe379d64ba3dd4c301b23bdffffffff7691792bad35ba18e92aa0e8ccbb5128342ef6d88902b0c98864df9b9f7730e60100000017160014a158f469e8b0afce0d150d675d34e5dd0b8873feffffffff62381d03c7cb761aa0121c791452bd38884df1a52182ba3c63bb07752e4711a50000000017160014683edcf8975978375cab4054e1c9884f452adb60ffffffff62381d03c7cb761aa0121c791452bd38884df1a52182ba3c63bb07752e4711a50700000017160014fb4184d60576945530b7bd472572b37484ec3664ffffffffbf0f877c3c2c4e5e13292b6fe32640aa7dc7dce4ae6c33c16f85b043938d5df9000000001716001429d4a91761e3c1820a3f96c96f3a23f7db52c591fffffffff39b1ed310a53f64622ca9e20ebfbd873e4fce460e940c3771986eee5c78c45b3200000017160014d45abd805d3ebb5d04b19a2e43dfc0821b639b85ffffffff018657ab9e0862916afd8a33266cdcbc91c90b879a118a50af19311c8da66bc100000000171600140e5cbbead9bfb11acfc2c5d2a7108ea34f0324bcffffffff11afb1c727ef2dbb6ba5f1f4d634fa9c9514e7c15d2582e8f381da901cb44c2700000000171600142e9c2a1b669c60aa78e51dd280d3673ff190a701ffffffffec1fc1da1a5ad3ae45d534fd71c19887f56486d83c77895ad34c4065d3c9969d1c00000017160014329010848fd6851f29f3d99ec4cd63a178fb505dffffffff18dedac0c077a0f1dc4cf193fbc64f8204566fc0c8c5055bb576ff9d6de2648c0100000017160014a158f469e8b0afce0d150d675d34e5dd0b8873feffffffff81cf82a44277212e47e2543fb63a2cd8ad271b486811757c25a4856fd9ad39c112000000171600145d7a7884e8e2fac19ce74a6f4cbf1bc751f4cdb3ffffffff03f7c63d04000000001976a9143efaf8ad91723a0ba25a33376d15f64e7b924c9e88ac808d5b00000000001976a9144bcea795795d44b498d8b3d138d83264f9b4403888acd6870f000000000017a914f23a0b41ce1a719b92a13b53c188dc672cbab4b687024730440220457b22ef5c88fb97dc3695aa9e0e0de8e9431ec583791523497b71611693c67d02200705124dcd03f12e754c6dd67af1114ec0e53635348198c6a86fc58a38b216330121023762c24e402cd8d67323fd192378241c7157ef1cf4c4a57cebbf74d00220babc02483045022100882f63b1f451906737814637287725a83303ee4ae15f2fd8a785701f8a4ac607022009173d114a0fae132d99a12597436a9c12d9e5c437774c6b9499ccbeacdaca6a012103081ebafbb5e708eeaa4775508e17ea0ff8dce58e87627a6a829133263a55639c024830450221009690b417e261dc7087d238cb0279fe726a0c14fcdd43fd5cd6b2682c7386e6aa02205651f03683b80ccca556f5b65b108d82e3a6a67a4382c1f603bc6f6cc93f53530121038f04e04616f1e0e0bee048ceb57978ff938ad5105005e5c23dd2b80df14edf1c02483045022100ad28b9d000908a928bfaa8eed35ae2b47de4c679c18039a73be5957356282d5602200d98e701934f75524fb7898b7845eb02e2568d55845169624edb64955187bbb90121022ca05934d593a329724f8626ae0944c8976a7ee7e08edc3fa7431427d204d9d002483045022100ce2768acb6859ed48163b3ecae0a21631ff253de33934d801ce5eea041a940870220067cf676da0ef2df89d97972162dcc26358decc31e54feb1f5e8055b516188830121036021f8b41b01f2b5e56880fcefc9704a9d80ccfd00b5594866a701a9d5af82fb0247304402203f24dfa7f56fd1d58cfd5a15074bbaba952ee3d7b95c459001c13cec2d9bce0202200ca38b2503c6b4dce70b9ae3c90ec8ccc21b9cec2fb0c2810b6a956db406e6f7012103397582b9ae487519828a73ab63e6abc6489219a05279ec3642aeb13d7e97a9f6024730440220574981aeae4deceba18237c56dfd629ad75d82ec2f0380cf6bc8762b563c76ca0220337c4fe3dce7754c46235b88cfd7050172cfc50dcfa247a4b7c3fee9686bdda9012103ca80d19c8b33e04ee20ee1fb8a20641c9b5d7fa75566fe03989e8d20f93b577402483045022100d4db935401f6d039fd71c01a797df9d3e9af1db29eedbb8efa6fad1c25e96e9c022067fef93fc0ee9f7e92117e22a394309b3ce804cb52fa234ca458720403f62ffd012103302fca1a06e4a53eaeb9bbf0fdabc8c8596ecf536340bb584fb1570f3b97f9b502483045022100bc54f5b3e794e25c2e402a6292b707180b469203e43bb4d9c09e6be416340c0e02201224f211531583aca89a0e3661ced14f5efa86e374ee4dff21380e3c5de81cd9012103098404e8799c1539c94838ecd28b2952db78833089e9b9b54be497f573338c6502473044022034a95609b5a1954c7a421510df181b9bd5007a5f904c9ddd563758dd1097260e02202e5e46ce26a05f43a03a989dd548eb6e973b32628a162da0eb72a68547fa6b0e0121020b292c0b6419537bfebf12bc05535da40caaf99d7853ad4034fb66e3343472dd024730440220334f04a740c1e108fcb7b4fa738f12d115f6314d6bf5385751af92716d69162302200cbe25782ca9754e25d215c586a4f76e03639fb0152733df06fd162b2b122899012102c5b7575cfa2a60ff47158f4ea638a821e3e051b3afd878484f893e9a5a02c1c5024730440220150c3105f9718defdc99bb6a01e4485ba6e2bd7056d86783a98e9173f8b6685f0220200d140a2332c0332f5f826a669692972ee66259fb23e9d8bf6cc9412877b0aa01210331d50d792fa07a27ec81a684ebc6fcb845e414305a42d52080c4ba8febf0b29302483045022100e1c558b6d122d2599fcd41e8209cb00c5f7784497a2dac62f659cc9214881466022028e3851945f9b2a7094c2d5dca4f9dc243f24901d7c42ddb387fc15f40b2baf9012102979dd1b82b698aa182870f2e3864a43fb47f47a1ae6ab59b8d9af0e24f4db8b002473044022012c7802f19b009305851b42905058cf4fb1fc2c9ce0464c5597b9feb77e7a0da02207494ea7a6e70de57cf36adbeec6b2d9c3ba8ba77fdde081d2c0d112da6d3afe6012102f3a477f5f7fd4f53aba71999221ab114289876d5504fa3f8136258a82d8b8dba0247304402202250255c031d86e0f4d84cd4f6b2a37210d27429415acd2d3428bfa051248e4f02206d21c5b763db6f6254d69efa51f7a7f8de6596566b0acf30e4d3e54562267455012103ac87c48a57c9c2f622d3fe51b5cf2dea990f323b208f703c0d129f0d84516f1802483045022100a0a4b6c59ac5e000b365d95f6d35652dc64b9a26b79941078ff31468b98d351002206e7c1b9ed6c8bc02e4952a91d665027fcd854bf7e07831e9445c95895d60559d0121034ac706d98bccf994e0dad51509d0039c42bc295f779fa31a7c632845d6a224b802483045022100e3c1ec4e2d0aaebeac0337bd032b2ba115daa580670bbb520ff98e1c91f0368a02201b6363b2c48104318c0456f5cb629210200469f83579a997193feff73ec3c283012102979dd1b82b698aa182870f2e3864a43fb47f47a1ae6ab59b8d9af0e24f4db8b002483045022100dac88d0b6d1db38dfe403afd97073adc7046138531009afcd851c115c0d4d14c02206a50e3ffba55450f5733eed1f0a0499af5357f0d92fefd21fbd50f8e00890fdb012103c9a1e1104a6a0f1fd7c589418cbb6620e099b3b3b701a83d42993387c3e341e802483045022100c3f6a21e505ac5ba84927d8669cb35b2b56ef30c19d2362d7ba6c20eb00998b502204bf6f0eb3db58e88616d86d7ad4641272aa11789fb25052a5b25c5b3d06f57a8012103937e03cfc9223bb3d8e7c6684053fe267bdb899857244f8ac36e2142e13943d50247304402206a673aea019152f03122d2470e6a97dfb31807caa2670e02704818c3714a1f340220023ddc8294bc27d69b8465c1ae75dcc0f0fce3e54d0817aa88fd8f68ebc22e530121020f8b466bd47a237039418974a4d6374d603d058e652a35357cb103e627a17eb902483045022100ad263fecf6fe1fadad38ce362d8d4a697db57f2f9e3d982d8823474230bb21a6022027f1a3ce116c8fb7d88901031ba95a7f7bbc86ee1a06c0648b61419e34cfa407012102f4b7e3f3fc7e8b611102da0fbbc732ead5e3650f736513977789e0f6abad2dfd0247304402206975409b913c40f40f85126dee66de50df4b05ff960c223bcf0e6358fc2b5e720220307b137c6ac1a0ed8c6fbe8a009f4cda6f831570384d7e5ee7e6df0d477bb20a01210228ae526d1a15eee0bdcda7791f3e05507917f8edbd115343cf03dc2c6c7748f10247304402205e1b66dbdb219679464422d8bc7fd114ee7af2bb0bee56881f3e9deeace557a402205c12089cd86fd8aabdb5ec0fd8236832aee826cb031a8bf3c8d407edfa084479012102e12fabad11dd25a939ce7e8ec9b73793af918ff7b5ddfaee0d6957f315f281e702483045022100fd86dfb93c11cfde778ad9713be4fe8950c9b18c8a39bd8c863733d35f39e629022076a8d82f6869af2c18059b6a43fa1775d096a6e9c155b121d5159e693ff338e50121030fb633b68cb344236ef0fe7402b34d352cf3f91ae7047e2583a1fccb4e1b05f802473044022027e7aa1df5df9c37c2113f04f16b365d93bff30e2a4ce7d07fa0430792960426022046ed637183a5924d8169b3d9f99b9f1b3f2740bc658e92a92af4b6997f437a5e01210394362d1544a3768c046d0ff1b3a886941134b975d5e1c5670558e1e35d401cc002483045022100f884da460b8634b0af68d741d5f513eb1299e8b950f06669fe7d7e8b9000e5e702204dd960c2ce08fa9ac08aded2f5e803a24df371740f963b8898654abd543585420121022bda6104bc7a7c8b14210fafc75a60f9cc2354ffdcc9a7096bfa894eccf311b90247304402203a033ebe1b588c9270d9f9f700c62c50b9b195be1b6b487144e17f7841af51d10220526fc391cd20676162667a8efb8ad67cae79ac2aff728f41b5f9ca02a7643e73012103beef9908454f62eb1aa9eb85fc5a9e697e22b76085115fd47ada31b7721fe8760247304402206fa4f904283dfc7db154acd7e51bf44103801ab94ad954111a455a93f383332a02203f293a9b1622df6e87fe43f0025c4bd56640edc22e4def5e4dd24a621e78819b0121020662994613ef4c86f165e021625f4f1871ebc69394d5edbdcdac009e00bd1fe0024730440220618f153a31713b260c7d5e27ad0158b33d4b655df5b8bac663f07c834480fea4022071bfbb2e9cc9a61734bed6cc28545ad71fd1e3dca9b96b74c893e57d0eadad770121030972c7ffd28e2fcbee62e085ea3e6725899f2523b8b7b31e11a6ce6f93e90f56024830450221009a4cce86b2b5bcf4adaffca9eecb4bbe8a1599714d9bc83a5bf7483906e48dbc02206b43b37ce41194ffa946b7210a7cec6b3af8017b6fe66f98ecddfb59afa14ee0012103817caf7d4f537d04bda0ff598b6f251414edf80933ad404e3b6339d374a327860247304402205e3024a87b91dc261760c8e471cd90ed7d547a1cce2e3c4e525ac2b59187369702202e4448ff543b95e7e87f9a492a52665da29b59250ef4ee2d5cc58fccd0c57ffd012103d0e94ac885245dd82e604476953c1ac69288039843818e820abd5fd829a63a1402483045022100df8ca2ac1749cb1a3ed19d453855d6435fc1ca2b2b1f8d9456cb40ef4524e2de022013385b5159cd7dd8df9e44f97003d48b01bf2b6bf00b3797cc74a6ccf1a2c7f101210347649443f468463544c6bc6d1db037c0504ec5331f362d2014bdf297fa0fb56602483045022100a1f5e7adadcad8364334c575208e7936271c573bfa53375f0460241b7e5e2d2f02203a326da4bf972050b5c837497a88a3aa49525e10c8fcca4445e89d44b85f4847012103c436c068c52060c8d1f426e942bdbc8a01af80a7c375c014073445171dbdbe5202473044022027bc494a054b0ae34c70a5a0920615cb8be106d0e9bc4e9450bbf8c76a263c01022073c588891a889bc04900f2f3fcbfad0c5c09cae54e58ebe5b702a4ee913e9bcc012103664bce3589413cbd4cb14f5254ef4994c3e547867655359c696b7c377050528c02483045022100aae32da09ce20e3eeebeb6c91a75c381a715ca34d51bdf80ec7dc006833b2a5902200e238d66c2fb0a15832e9b52560746ae61f8d55dd771cc552cfb1fbf09b2db41012103c10fd65124e247ac4f6ea9f4e453253d0ba932dad5fd573f57d7e06176e195740247304402201f3bdfd12f27dae284066fdc2371fcaa80d3bbd3fac1b5ef42d29a388e48b7ca022061ccc4b83990143a8ccd166a172b8e383b0a7c9318764b94708dc832cc4bc9d1012102a297a2287d56b672080789777b6c3fc2f46bc1dd9ea1219181dd8c796f71178f024730440220179a74de6967dfe365a5fa5e3428166e7aa1bc59ea8d8b6ad23bb5b4f9bc482c0220232d8e8ff61c5591640c95e8cdadc2b5b94d668d46a5c47b8822af477ae44a820121023e90d3be06ac74b57d7c487fde9b244272dcece40e7b1c140af62e77e4384fde02483045022100ac0f1ab34066788b0821d8e82d207571dd8202852dd3748f845c998aad7089dd02207fe238ec3555de0d5c2ddc61b2449880e307ec8a9d3db37f5c9e0bc25dd220d9012103aa34ab402192bf9e4a55264d7a59ed920b29c93d99e203915f557d11dce14df4024730440220020e978e8d18e334e056437f4aed701d0e73c21a8caac775b78a08c43e356a9d02202579560a15fb9c4654a1d23f6a41904d55ac8e6977f35d5de235e81a91a2a1300121035f5357c4da9deed2ed6b02c32224d2087d3bbf0ada3d5cc8b942221c4fccd8a10247304402200eb04bd109c8dc77cd5ac9d91ce30906f5ac9ce2ab57b9d1610326f4a21452c502206484e04d1b9ba3524634e3eb6998ba617fb609c31cf8a4b71d3e83b32ea620de012102442707804108f8d3227d5e49ad3c1390e2316a35f84a6ab22c1ca5106e3fcc6f0248304502210091a42351793c3c12483e08a20850209a3f0ca781e7a360ab0054e5cebf44068d0220127ec7e2f58d947d7b49617df4e3bba8f7d23291e5e72fb9b1960a29b149626e012102f4b0790dc001cb31495248f9ac1d158ab6e01ffd66bcdff02bf7ea5c282ace500247304402200d90177a317d7bc912b7bc716fc8c76eab2f4cc8cc4321fec6591b08b737654f022010622e25f995a5cc746fc1ded8b612dbd10535436ac61c11bceef3aa892be49c012103cdf935bcbe72552c433b11fb42b0b2f37062bd9339f73b93c96c965b37563e1002483045022100e8d07d75ff8133a49a7480cec0b004b9cc14ab74fbf797f46bfb2d8886e6e2eb02201c6ac229881b770c2ef418ea97980b613fb0315cc4198b03a32edaa75fc000790121039c626d9a6da73d32cfe2d7100d8ca86094887a5ddf1515ec5c56f752a60fb5650247304402201bfe21864d081d0d0cc2ebf138d69157b7f81d4b760e56ddebcc029f93cba5a30220760d1cc6850693c772bd99f6621342a2a0f19fbbb88530ad330d7cff342e354b0121023c50e4de2f02d7b7985ce72b23bc06aa4d4a0f34fee5f4e0a7d3634eeaec2fb902483045022100bdad244503ae58b54c69ab9106b0083cb97e71822df2320720cfecf5970395bc02205b4aed8d7cdfdec48f5c184a1c6ec638d2c3442c0d520b2c3a7b03a0a14b46200121038e7e8a279b3b7dd425d664dd25e226fb19112eacc56fa30988a7e889ed669fa30247304402202aa289297fe60d669453b26bab22bdb7fef107722b0c77fec32c37274d9fc296022065e3dcc84a2eebf4ac33154f67f414345c2bb845de1a2bacc242a6f5bd1ec9090121032481ac8c3cb4d37eb7c7fb42009bcc26ea5a378f545b4354ca9548326f8b4bd402473044022040bd362228686bbdbe8f3af2fac16d3b1941a7eae06aa19721140e56bb911a1802201aea28e66e4bc0e7d13d525bd52d77e4291a6e0e27326c15f6891f939383475501210388295b3165703306c597b8cd74cdb0a23ee69c4326ac2655db2ff6ebb849370102483045022100964eb92389c811a8b51a307e7b839fe7a2fb1e5878c4b6132aaa0396ab783ded0220329df87e1310d9925b077596e3f42edf346b95c9ed9d8bd60be8dc0f5e7a562c0121038bb798e267b65d81a1670bf65c6c2bc13db168cfe2d257ebf8a5ab0d4aabc0ad02473044022050b6890cb3181c7dcd4f31a6144ce4d8a382efabb9dbc1b6a4e508812ba7061702204226202de53d93b8be3d93f5bcb5e80cda6d032851890613b57230871127a71d012102a6e1d9a540c5c3040c6cd6473e7783e8f6092fc77d9be45d0106b906c704e801024830450221009e7e263275c5954c176ddb4d444d61edb326e696934fde44e430067d1ad7cec90220693120ee902326878b17935f3cc079c816e35a026f49769db6499c95f1bce0e6012103979e86d8d2d4571d127955db3f5e2a733aabf7f8d835ca9bcfc86c9caf904b5d02483045022100caff6564e1aa73425877e7c2de95cef4279d2c0e1d9dae7b9d13bd8544d2a54e02201b04fcdfcec273938363525a933ed791607e58925269e140fddd0809f0fd4c69012103203f099c11c4bb2204a8e5796cff4a2eba2d5059ef40a4bd4081355235a0a6710248304502210090c373548343bf2b40f26d04ed5609d5037a24f0514f2e68443ac857b442dfdf022056f05d751f983f7f1d50497160d18383e83c4d96118752cfad77d20dd312775301210260ad3b7d8e61836ef4f712efbe30d4fb352e948897d88f0f0b6984c9a15092af02473044022006162a865efab337fde44a8cd23abaa04d7c8961f8ae09f137e52e698e0a475602200b003294a3a21e94bc9f2605a8cd461cd4ef81c0676db4e31848b346c6824a79012102f4b0790dc001cb31495248f9ac1d158ab6e01ffd66bcdff02bf7ea5c282ace5002483045022100f893929a91e9a2712cc4d6d83ed4dcb3f8dae3a6ee702bab28ba7cb8e5df221102203d5e61160b53c2743c0a14e76feec8f4cbe1246ac8f0400914fe1b6165153750012103c40443be764db3f3a6027e0f0f04abc3f280502e3a5e0d557c16625b792b453502473044022077eff65319130bf1ca32fae9557eb9065e279b0dd7af34fa7f56c54526ef300b02203702cad1b63aa22dda970378970a72014257185a27b35ee8d7cb3c3ae1a11832012103d1b485915c4897995c355a292b2322683d092adefa82cb62f44afe200f4f285d0247304402206b1167d70c492fc2dbec0e23418eb8307f923662158330dde1a58a65f6214e6b0220747ca26f12ae1f9e077b2b5bf2cf27c4231605c89cb7740138d432d9b3795dfe0121037d6bd17e34fee8d8fea8a53d1cdfb7793770e717b26d375239882b5075022fb3024730440220617ca1938ba3b54a5cbdbb1d9d37d958e1246cebbb83d663242232acd3e8a8320220488280a5b35b4486cfcf6dd026097ba71ae8b18e76bc468a20a7d333163903d6012103aeedd7a43846bcfe0e0b955b6c6d99ec416d654683ae415796f9fe5edb03b0400247304402202ac9c5b2986b80f72fb7fda0f3125d7984bcdcbf3e6f67c5c38d458f28fc214802205c497a70f75a39081d8317b054337142dd9a006cc51d5e33a7fdb0c098fbaf5c0121034b6cbca094307c5cbc26f235201152725864e29e3e42eb058ec9b4e5e3e6ad8a02483045022100ecd4ebe9c04b13730924a4391900d8644698260f930396e2c7b57c2561516f5502204530144292f1cadac9ebe36bf53e137b4fc80ff9e238648fb4f1f236fc095517012103569f2b34ad69fe898fd1a225b1f3672c7b949d5cfdfe8d7f894aed8a4f0ca3ee02473044022064da89fc9a9db18604d8c41475b3ff70970ad2d0677f7518c31fea4b195981dc02200726c4a40f969568e814299d99d2502cde3fe57c1cc15079019dcac61d78a663012102198d4da02a73cc5a713e23d6b7bdd3a17a7f1db7043e5c55a0d08c59e79fe8a602483045022100a96185954ff245c0bba9bc9cf199bc87c6b065903e702c0f9dfc33d7df35d98002201be33587597bf5f7931c75911f3d42c12a3cc3a4629c3defdb9efd91c477db24012102633a987170e46ebc63f17e2c4df02fcc61e9860d1e678da8ed15aba43c73d1c102483045022100a0fc872d5f408af8c0980f78845827239771b57aa15b8013871481273d28eac602207cc971f51f3e9f9356100f5958e566de5c6528c6fdd5518eaaccaba3e59574d1012103569f2b34ad69fe898fd1a225b1f3672c7b949d5cfdfe8d7f894aed8a4f0ca3ee0247304402205838c54ec18a73fafccdc756013c0db694695e3f54acd91017f59c47e597acd20220099cf6c432676a05bece421fad2a1b18b4d740b8dd9cc7effa9ca5f163fe8555012103e47fed2cbc4eb24e6116c66098c48a811c07ea0eaaf9d1929277eebc3fdec6d502473044022066fc8754671288b5719dd20863ee881e8bffed0a006ff0a8ef3c304d2e090aa002200573334d7d9d8a9143f88379ffcb0abd9b75cb0e8fd19913246c5546ef8c924e0121034ac706d98bccf994e0dad51509d0039c42bc295f779fa31a7c632845d6a224b802473044022009c410a75eab937b168e95a1d1fe9d5ff15ac4783e6de0f1cd95b4d28941cbee022053d1db65a6097eef6d2ced13fa49b601e407b9b5679f7cbd077eb911f8e63aa2012103ad5ba721845839a261a0693f3fb8f6de00915109cd9d8952461c43a0fe862d50024730440220113a010b36cc3710e132f273fc96c2090259c94f5bf21a00809500a2376ebcb002203bedb4c5fd6ca06c8c6b6385a88e5b7739cb3d89d04f2d64d8cba86efd047904012103302fca1a06e4a53eaeb9bbf0fdabc8c8596ecf536340bb584fb1570f3b97f9b5024830450221008bec819a78a80fbf7da9e9c8e4bd672b33508aadb0ae089adaf2f4db333348f9022078bc8fe1aaf1106f1b24e959980a628967b7b0b2327ec6120eed75e7a8a68277012102f37dc1e3133295a6d5732166189ac120743046432b69e95bec3546ce4c5d763e02473044022031a6d1db1002b137add2d7e5afe0b3bd91e7f6acdf0b2cf768374ae0c87e8b7c0220467b46a47464c807e94cfb597b26b41bf5d9e32679565f75d6fd9098e0cf0b9501210337e3e52c6417a63188801bef89a1e920cb994119bdb251a67c8bc3944780cd7a0247304402207c5413923090ea218fe06636fc4f2bb1c01554b365bc8fdd8e2fc0ab86d4e6b3022028253fcf0c19d040ec1a898d5dd173f70b7f0d12e80de403827fc6d5f7162ded012103a6e2dd959346d8c9926b8594ac366d5907e962735670f6b9c4ef5d1ec85b5f8002473044022057d99f530acbcbb966253097dc5be784a6a1c9d7ed52c4f5a07d030b424edfcb02202e1d78b4f52b9517dedce6d25fd5c81175cb5f7237b6ded99373475231b2bd3b012102bd7f52ff8003e96d77d0a2707d91ffbd823b23e011048e0020c9d39b8577a1f502473044022035b65974faac9744d8dec16d948777083d1d1a3e4c564a71f45aefc38d69c272022016dcc29aaa30fe8f2d51704677861509f5b13d6cd0a3f54430ade513e82fc6050121028f3de1a830aed00dc60e32703d3ac179fcba30a17d63fd16e41ae9788e12c3ba0248304502210091900d6f55159d52e745c98ac28a39f32528eac5eb78bf3b075de4a52793c014022009c281f2508bdfa01dd0077fb138e07fa701a081a800043c6beeaf96819db6000121026740d8a8318511132ee338b44258d219ff186a0109c7f3e646c294c27fd8021b02473044022027ffc35488320188e4227d19805a57ebff819671f59b1738124849f529db723002206763616704ebfcd35dab2e99ff0db3826d9c458a58f894cabdf0b0a5891e1ce7012102c0733d05980aad75f80f7a89e02f7fa42b3e59355dc15ed105352fe78d8ca25402483045022100ce33aca9aa6825bdf8d05933c8a58f6a72b79b14ed53eb4865493ee2ad9ccf5e022070d23218d7eb29d512a3297c2ba4b107de1d6db40c53e8a107af935c9e6f9d630121024a1645d62c9b7cb7e15eeb27ac912b6dca853b15de5231d7e2db66d140a7fa5202483045022100be62d933894720bee206533787e28c7a32d0e85f65fb0a41a3a52198da53b09802203a9333f9633e1aa18f296ca18bd5b1eb54cd92be2228f9a4508a71c49ef6097d012103de1d8202f52a7b66f7d475ffd661b6562ae10088f41daebba6e2442b7016cb9e0247304402204725dad62f93b9d5c01f6d9e855d57bb7f267b9707359f2163633dc63ee5a7310220694b354ac521b4095912a658da4616a5635d238d580c7d241c36978d24b710e2012102ec118d07d0e92d0fa0ff3c526de026f3ec4229e78f134fcb8a611b165e2d966c02483045022100e5a5aadc123862b54b328fb285137400837a0cc3a7560e54cd28f3f15080ba6102202369ea982a0d54bce8432ea7405ebe2a04591f587f3d406562f5dc0dc5010946012103848ae3a72d90fea161094ef88918dbe1f8dc7093a554948dd1d75a4208917dad02483045022100a703e0bd3738c64ff28b1ce396a0ad0841048bb85f542d71152cacb1f97afadf02203135bf2095c4ccfc49ee05852e5d426e877e9bb8cae992d2142cc2acfeb307dd012102e73d3b1bce3756c2ad66f11d3f27170e63d86e8b1e8e849803c6855f7877139602483045022100abb70f750841b21c7adaedd30ccac1df05d89fad76c06b32cef0d239b563c17402203e5bee57f12d84503a9d05ac2a6de6323ae689d89237fd1126ed7733ac1895880121039699ec28cfbdf2e5f3f9063d5fccb669cf92fccdc27b998d1c888c817202382a02473044022007b4eec08eb29e03088bcec199f99c5800fdeb6842e45944d4daadb914aa9f1102204582b9a8e5315d3ad21acaabd42ba33a4ea0fff4899cb998d46d5f055e476c0301210371cb51cfff6faaa48da0b5ecac00286512325ee8bd81e64a881fc2323ee2bf340247304402200bf3ee84c39cd5988117cb94053f0dea7d756e5014adbc8cdb4ec5492e8809f9022058e609915d9ba4560529306798d05838bcdb444aa5aeac4a329fbe1fb039c74a012103fd63be3eba347938dbb1872a7fa4a9fedcd4d3326953269107a0a96b8331e28a02483045022100b947945f35c5267c93060855b03c07d308407313f9d296cc3e4f29876c3aa96c02205cdc7920eed0b68f9eae9e3cbffdd0941fd992ddb6021a7377c05b74f16edd39012103397582b9ae487519828a73ab63e6abc6489219a05279ec3642aeb13d7e97a9f60248304502210082b48a078e4e8e42a4b255ba577727619f539a948f3e93d70e9bb96dcf39a2bf022037f3f4220e0d88164832c5664ee916782dd2fd3ef88faeef54ce5e40f61701bb01210388255d610a26992f5d50a39f959838db91537e24f3886fddfa73cf905941082602473044022007c0c05fb57bbab995eee41d93eab25eaa3108042c6afe81f0abbf5b37cf4e60022011832f88683f032e76c2f605929b825c34ec4875424406843158a353d92638d4012103f1ceaf45f4937d80a5b2b5de95204630702acbf42501b4c3382b9572ad23a21d02483045022100d098f68dbb6d657929ab30dcf242b3596d0b5c1eb1bc07e7bfdbbca6c4a918f00220129eb267ae2aaa4301fb3e8d7f726ccf17f2ff309e21ff946bdd1e8b0220c91a0121024a1645d62c9b7cb7e15eeb27ac912b6dca853b15de5231d7e2db66d140a7fa520247304402204a48cde2a609fe14a49c97d771063e3dcb3bfb1ae66459220c2e4fbb0ec6427b02201ccddb9b4b77d378d57fff50a14f2dabacd5fc81a027653fcef9bcb38150b80401210298dfc4a1ab5e42bf41d39950fda2351c97e8f943c4b6dfc21eb30f34b9492464024730440220224d645296932fce8553eecb0ca475e0588709f54549f0ab1e6eba663e42be1a022029bd0c6dbdd1891af92064581c2c0881993a38ad0c500377c2b40d57f5a09f82012102e676598bcf2cccdc368cadc9ffafb78751dcf470464b388d22866c7b43548b6b02483045022100d5269084eebdca8fa12e7cb1ea2ada58de77e96301a81fd59cd6b3ff074173620220207393cd614444aa8f93244372f1f75dcde34317e06a3f4a6a6e3196ae93cbcd012103e47fed2cbc4eb24e6116c66098c48a811c07ea0eaaf9d1929277eebc3fdec6d502483045022100d2456e93acde8251aa8913fd6ab8602abd5e2459d7da3348d193af05c67d7afe022070f481e5497841494f31e11423d4fd820e7f18b161a4d37e1ef48d8be4ec99c20121035bdd16061eb59862de56330a1d9bf640088e484f5d7d8209d608c5ab835c6e48024830450221008afa1de92cbbd863a8b3c1fe0cb42b82e4cdb899a7f24447c7f831fe9fc199fa022053ef63fcca9828989f60b06d87ef395310a8cc2649e160725db81672e281f5be0121030d85be57d32a711de4398ada5d77cabf5c2f5f7029504e76d903e866ced907e702483045022100ef9b4104a050833654d01d6ad409c78373b3b4306bc02cbdd3fa8d121a0b14bc02200901ee13e5069926276ee106e33eca36d87a29a91dd4a5c6e24402d194d21d64012103cb1e1ec331f3240e916031fe75c61c0106e7bed0bfd533c5259886b4119fbea002483045022100ed0358d654881b22ac8f8aab65e3669ad3e41ce9088dc1878a21c571878f1cfb022067116b5fcb0183b9af3f78c9b725c8181862005afd5f71f08306357591ac50f80121024a1645d62c9b7cb7e15eeb27ac912b6dca853b15de5231d7e2db66d140a7fa5202483045022100fd863dd7240ac4c629d27c75ad656ca2bb2cc5338fdf95a21753cb10e75567540220428c39095376e2f65a56e39de61294d2da6e400cb2131f5a1f16c3a9cc91c970012102ddee28001aac4c370543c457473cfb605084306130be3663d0819f206652f2c702483045022100a00f30cc9b6d183f2c3b6484b4ab640421e9c6b2a2361dfe42b7b74a9c9339b8022076579373eb80e2e3f397429e5938b4a3709602616c0970b2171cba030d85adfb012102acd65bd2cf81b247385c7d18d723865753e7b4c520b054af12ffe650b8e6ff550247304402203aafb1f77428a448126d554de531dea8bf29d2c8bd15ab1462ac5d0092307ef8022052c43e2f13ee41bf229c3b070dbb0c6c9b0dcf9a58099d8cdd246ecc0178d42101210307ce4605ebf3d362855c0c994fd9c6861f2862ebb1b1f6f45fa506dd1bb7b18c02483045022100890bdeb997e7f0f37e6f1933cd72f2fafe1b376be4b34e25cf3193615988dabe02203407e1860d5d9c6f652ce82c852cd0bc5cfdb67dbca23cc9c972c7d4510cf5b30121022fdc36fabe158401e9e2d4a602c292284238c3cb7ad90afc2208458b727f81a302473044022007acb22161443c75e21662e824ec2d9e3e9c650975335b0984e8cab9ec819aa902206d7b2295f03280877562ca554a90a505488a5b35f180a91e5258882401e033cd012103fbd65566e48ba65259f42a58c4469300b2facd76ad923c92b67426055f36230e024730440220061a0d5453e379e51c2ad3ca68a7ee458b65b5d442fa128bd880eee4ef02420502201ccaa2f014fe84ab616d8184bbc98c0777c5c0275a8efd7b1049d137c6a34c200121031c88e55fe24fe9fcbb22537715202474d4d89b46079d12c8e61c2658ac4fd2550247304402202b71cb993c627bde5821f12e048cad5fb0ef369902d98272356b19667c77565702201b3dfe213a9dba30e36aa0ba0f5de43f86ecafb692501bc4608300185711fd4a012103a4bf91e32a37c0730a00abe40a869dbb710ed3e2572829871c7bd1c1faf47e0202483045022100aef8ece64759ef0f721c6d861b2e2d30bac550719f6cec56294ccab495410ab2022046654fc6a6cd311dfd1d3b95e3e97b077b8bbfef2059ebafae6dd19cdc29efd301210276d991db1181e5d015e51b5b451cd28f35c020d78d1f64879ce2bd932f4c00fb02473044022045cad02c091d7bd970b7d28192d90131510fab258e14294b8a6360e93d5c4ccc02205f75a82667956274720feb607018f33214d6a02533861f523575698a22b9c40a012103d61f263a98ec9d6fd0fe7242a2f6b5f2675f764436665ece5ca19219d80ae281024730440220771e016e284eee5bd8c3a922a3d655f6530fd527bb0d0a13e815e8a166e449f702202405fe5cf8cc45d5486e09bb2b52e1252ba1703fc43b3d8208c4145ce11444040121038b680a2eab6baed5879f7b7d9bd08442002120803b1e4e6726043214b11ffca202473044022054b0ea9ecc3a03956ad6af9233a232dc4b0cf423aec976f1b482ac287b6b96e10220571b2bd4b5bf19f2c1990369787d68f25ccdc8d87e183c737fc3de6fa5718c100121028578fcbd4777fa461dfe621da21627f903f0f1747583b3d50626a77b7db7ab380247304402204a2d353ba7dae39dd88999aeb09805a3da96d067f9f57b272ed581f29459a1450220047d84b2e7d75cce548ac5c732da6286273b34cf68fb58fbd83470539e4615f901210225fcffd19275fb20ea6aabe6975afbb36e9a1c7ef92763fc689dc5c1f462f0d70247304402202b85068fb5546cc8c52142a9c254d71efb79544bb93f5fc5b7cece12eeb1fbea02204f4101a594d4a73c15f04593e3451bd94cd441c91834189eeeee550b2d7b0af10121022a3f0f7060de2fd9ed50c64ef8a6eeab71673fd39549a32bc03c123e663dd1bd0248304502210091c69f76e40203d0a92bed37c173e6df78d4da5d452205a2f8babd0abae5b058022003c32004904d28f09e48da1ae282dc8e83fad7dc966de71920f6d9f514347bd90121031c88e55fe24fe9fcbb22537715202474d4d89b46079d12c8e61c2658ac4fd25502483045022100e9db9409c6cb894f70cffacb8e67f4567a9a91140fb243776fe47bd7c3dd4de3022058d6e8bf2ccc62943c38505ae1b25840e6104ca44ee6bad3a388b08f37e121b60121025426bbc73cf3033aea190eb1ace12756eb66a39b32345c5d613a97e9f9149fe102473044022001a3d28a8f8e26b5c63519928cd6ca85c0b169a9b190105b8eb1e3e20ee1175f02205d17ca2ee7f7b9af682f14c7a4d8c3fe6fdf7ce18bcf38a659f250bde6d0ce240121022a4927c3703b7869598bb54cc832bc6a9accb094f929a8e195d8c1206ab818980247304402206b6f480ddaa355112af23f53c2aa5e91c75e3668a504155852dc26d138c4677a02200650218f46e54efd7d95b0113f81e309b9f9224866aad55b86451373e64867b1012103433753b1208170890fd81d01138f29101f045b90182ef4e854f4ec514a95a1ad02483045022100cc550d9e45a3ca6c92e5b4262664a417ce0264d44b8f4b921397dca8c546eaa102200a6c01392505bae4a9c9744fcd56e01ea65e71f7f68acf25967e9329c094afe50121039c626d9a6da73d32cfe2d7100d8ca86094887a5ddf1515ec5c56f752a60fb56502483045022100cf5844e5a05c01fd34d1ae8f68661b8b8914adafdf850118e02a31ed41a5a4780220777555577cb1a21501c65ba14c020eed2e492f948880edeb6dd921788bf7f5110121031c88e55fe24fe9fcbb22537715202474d4d89b46079d12c8e61c2658ac4fd255024730440220038f28857f16af6ed02403dca9297d0b19f05c36244145132a55dc77790ed377022048655a968b3b9af21ec1e6a03811f17f4847dc39b6afde1cfb9a8d075d374e210121029d9965d4142d49076012af7e69dabb6f538b9e160a2b34b55ea02dc30d8f22c302483045022100bb06ea1980011a55f1a2fee8ecbf71c1e6869c8f3b9da0b65464c2ab29f687ce022034fb2ad886a95f323070739090c51f030f3ae4e5d6e564cdce0743c5bd36a40a01210389646b487c609a3c0037a9dbc1ea2493621b1caf1adcce842354e09a797c839c02483045022100c38f8f06d3270837ca5029198dc51a7038d67b74cc0c8cfbe15d3bf64efa3bd1022064173eb775187ef951e871518581b98fe28f027159f21d996c8c2995ef563cbc0121036dc641819ceedc4451573ed97448fb6d78d1e851588e838b36c1195168c1907c024730440220366f6e5eab89629f1f75e7244bfb995fca2b0cc796335a631d3f428b7711ea3802205d675105ff17320aca879394adc1ec9bbe07cf63ca1b1505bcc9d0a4afd4cda301210237c124528506bd5857e3b49578f2f983f5429190274630c2f59116624f5a6de202473044022029014361c6a8c4774adfa947fe7ead02905bb7da885e2145aedd37ab010efc6002201daf9caebec212f43023520682bcba5338da1ed66e10b52f103a626218cfc8f5012103848ae3a72d90fea161094ef88918dbe1f8dc7093a554948dd1d75a4208917dad02483045022100f84ddc0fbf02d97f5ffaae7dd3efe96c2e006c0b044d89a55fb10e52ceef6c2402202d172506fdae03b1162ece4f8d6884d75445b7851427e83cd0e6f3475aab58be012103a7b5b9c0ebbf9a272a163798874cd5f2467070b1f7ae682b81593ea26e25ff98024730440220431ffcdfef0f65042e2fa73898dabd00f7aa1fbcb855ab0624c0eb7fe32a3b07022010e6e1a793473eabd0c2018ed7218df98dd0af7ceafffb400cc443591217238d012102e53e9aa22a6a3a1e2f5feb1c4eb837aa337f01d38bfcb3a1590a9611c4a5ab8c024730440220706753d334566adf39bf0ca36e139e536465cb8bde8538d6cd6eaec701010fe6022076a1cb5fed7da43ff95fe191f50f793de758e56d06c920387d1d795a4464ba420121038c0f000bcf7ea75a02dbfb243bf877d47a2937beab65cd4a59c4207902fe21b1024830450221009bbf00e998c03dfea06e12896a066ee12dc31e563e90ef90ea6f0e8eacd0e1fb02200abd979e909be7453b7e6d6f679076364ec978a0a9f13bbc7dd6df15d24c875a012102bae2f83a101d62d14bad48876e154aee0a6b35a8b7858cc99696603484b4a98302483045022100fc9b4bc613526b60ceb52cc234ddda789c9999ba935104dd848498e1ff52ec620220235b23dfc71f7b3c9aa78043db558f9483fb69b2ddb95a700946952d6d03ca550121026eddd11cf723ca0a697a0b341f9e4955c3e46e8d0f2e0bb3e4c6fa011b669bce02483045022100928c6ee9a4540ee66f2c7065ee12dbd5d73a6360f2e06c9ee0950414dc3ea33802203133cf3aa635a4a74e635a7b6541555226ee35dc6cc210c2c6504d7fbd76dc440121031c88e55fe24fe9fcbb22537715202474d4d89b46079d12c8e61c2658ac4fd2550247304402207374cd415953b2b2cda6ce3817964e8cc95e6468b594ab2b321066560e098b5f0220173d6443b65c2c67136fb75cd9582a114c8f8b66e96366d49410a021e0b1ca34012102950c7f7a6542d767faaaaa33b3eb92169cff79326e577cdc5ec9b307933824bf02483045022100ee2f0ed84e307b648181cc34cb671b907fafdef00526c88dc21224cdeabf81db022071ea64484de0cc34700dfc8516a100f3303f9e0fcd6159ea25d7aa092b599c5001210306476adddc48c2ceb0e4c30404a0747c99a6c5102f7ea96512262f05099c489c0247304402201f4e42cbf728091f84860d2a2edf5440f475ac5070b88bb7f8f0b91c95e8d0cf02207eefa63b0a6c028bb5010a5bb4c330a0f7ef472d6158dba38afbb504a5d9f1300121028edd979bcf3582f7427eec6c4c5cffe4e3fd4f1e518aa73789d93287c3e2c5a50247304402205816dfe3698a15e326a00fa60a2ac0875a27f450105958f8bc6ce3e22ed615150220307642da8d652689533fb5ffa05796ee0af93bf8ac0e4cf502e0640f08ac6f2f0121031c88e55fe24fe9fcbb22537715202474d4d89b46079d12c8e61c2658ac4fd2550247304402206c843cb59ade1feba56448157afba3154daf2221af8f6b041f439668816df816022012457a30b634a510debf679839f37ce685305054a5083c2067ea0007109c624501210273a228ee0533f2158bdd926e06efb4f56ba8d5bfab0eed7d3212fe130c19631e0247304402201c2cf7031d48434de4fdf3c4ac75daee8ed77d82e46ca6c84bd04e46278e8082022076f2aa1763a8dd705abf14450fc6d33dd59687713f1ba1a7adc2e36544513eaf012103c7dc6be6eb2a55b3fe47eb25ef9c3c5fc13482d5c8a7b89539c91d043fcf733102473044022074e2a45ed82882134272f01da4a454569a3f5cd8067633f898573e6347852f09022023df609e487077f1b7f4cea620029be7f80e459ffd65d6b4943ca7e33f0476fc012103bac148ef484082df0c514c82623abcc792ce9395551a19ab66fcc91bc431146902483045022100feab42f4b9eb50abf420e91eaab842e797b166e13b312ce0420aa0aaa4060c5002206023a4c91750e9b87f54c9f163726315c0f4c03ecb057cd5b42be9b83bceb18d012102990f6b0f4f4cbe2170f4467bc6cfeefa1f9eea0e0a94dd1588b40e7e7665fa790247304402206c6feed561ac0137e64b648fc3296485c5c907d64b1345b554c113b8c5a91692022067aa0be5e6fb8738491c8e1bd6459c0a44fce80a03c17809636a66b04662eb06012103b8cd211c7142166d1973115a3a9d7910c1f5a4fcee3e81e7289a21fc9360eb7202483045022100a0b232ecb4c23595db62c0def706a1eb59f5126e0a17af574a16182dc1015c9402207d36e65dacfba4c786c1b147b546cbbe767e25019fb9f726b75adae2184e7f570121035fac093274d41c70502c19aa3502011b03b141505fea275a90b0ae1f7550f3ff02473044022026bb9a4e7c34d06d3144a26eedc42c6aaa5639cc9da806bfd57be5157135eac302206d89fb1825478b8784eccc0377a0e21e59085f4d3ae1f820c215a9a3fd248c24012103943afce49f89029ea220eb93f03d6e23e03334535d00aebefbe317d392c4fa7502483045022100ee9ba7ae8a43183d22cfa632751b8111f5509275ce4df49ae12603b9c884e3c102207068f07ccd9e9c31a600b7651a0a3444a9e97e117ae1d2381a8d426745a27678012103430669d4d4f6cafa634bca36b642533c421a065a9332daa909ca0b6ec1160c0802473044022048bfc38f4f6931484c74a88b940676e83d9d34c2bb9171c3b66d4df27ae67b1a022004e30f9ca15a9e6059ae5185123b38e90bfc2b1fb13f1331cd6be283df21d31e01210268fb410f67d70f83fc7ea92be02e103f01ac71708cf60fbd92e576cd4ab94f5d024830450221009686783efefea62a9f8691b41fd5f8a7cf46bb1a69043a7d64dfd4baf3c70f9102206c687c0c9ebd9c978ef6eb2831f5df730e49529f63d30dec913f6c0899a2fb5c012102c081c425ebab297dbeaa379987c87a9205c4b7cc552c3b9092a1d0d95687298302483045022100a7f2c11adc94f27d41be99e3296238bc6931e7ca10a3a39181de0eb7febacb3102201871e35a072e8a8955b5daf92e3385c58ffb7ace450490a5925cd31b03773b96012103a11cfcad64f3170e0b1e4c26e3bf93f20d08c87e0d51f27aaf6c87d49bb19ccb02483045022100a7d21cb4e81a5a68601400fa0805df4e91e1e0b6c41503592f4da09af0ddf297022077603e881afe2d604bf9809f424536af92cc0a414046b4c62ea99fdf983068fa012103430669d4d4f6cafa634bca36b642533c421a065a9332daa909ca0b6ec1160c0802473044022036ebf936caaac467799a65449fef22a19ed22b769d85e1f4dbebfae158a781d402204b39b63f3eab20836cb8845fa88b63968d93813fe4de844ebe4710e52f725927012103ec3f88464995da2b40177120f14f7e2518a753be6a45343ec8f177e25247275502483045022100f1a324bc0aed58a67ea5a653ee84b4e5f8f9cdd0a3d6e8d1adb00d7bba32ad2802207ae78a30870bb6b64a3bef84ea6f1939bc6f184d361f9db16c8069a05782424801210330e9a5f8f2aab2ef035a6e932eac1ace7a5169fa56d45ef4fc8ac3621dd50f9702483045022100d2ed5884d5c3fa26a39fd1996b090a381c28fa7a5a7ac1f8a0c115d46586863402200f0b238bfd32fec5925653cd819ae8cc760a784b1ca3b564b280c0d96f30eacf012102237351de65345b1c0bfb0f90b3548c2381e110bd057e6dcd6350c081c028216302483045022100fedcbd93028d0b56f940af9aa80f4c5b107fb1ffda86eb3e575d0f5e4035bb7d022060fab0070a7d2783c26e3eff6b34ce43e9c12acdebb34b18ef5e986459f68233012103c20cc5e31f2e8523e9335bd392ad5b1f2ae962ea044ffbd6a94803d66bf4761e024830450221009a5506f50c7f95fe33ec7b9d774a0ffcd0d34cca8e6883bc79671d0d3d529a22022032f24acc81e4b7ac578c2ce61aa2c5d5cf026a8596e445cba911c5403ed88ea6012103fdba028525912906e6f72d2f7c8b68e6e6bae7b0a61e275aa68898beb70075b60247304402206b9a48f90402dac85db1a52a34d1882790d6b13b6bf99180ac6c598a24ec80540220011a5ba260ac1e2f20ce2b6fae665d4b30ad9806293e116b918dda2875d1226b012103a7f8e5ac52581d8a4fa94be11b279c93de3d7bcff22d36e9df241f19669324940247304402205992e609910ef68ea6520a141afddbe68ddd15d8d5bf69be51b458ed79c2d3c9022003e054cef82f9a8ede212a3e697b84dfd32859333cbd3dc576d3d2e2a386076d0121020f8b466bd47a237039418974a4d6374d603d058e652a35357cb103e627a17eb90247304402201b4bd07f61a504f57ed3eaf8c2cc3af25e8a292214bdcf17944aeb2341b98455022043f991549c3a5937cd30a1e26dd34c972530d2afd2a6dbfb5658cc7c48ddf4a50121030fb633b68cb344236ef0fe7402b34d352cf3f91ae7047e2583a1fccb4e1b05f8024730440220460266764b0fd0d6ccae23d32a552f724e23a46a1c5051a0aa5b6f34d00a42bd022011618a375e97d24a88480073d237980267e0d7d92ffb6a5753c2819ea8ce80f1012102713ecb9547bf66045b801665a515f008ba3db7737598abf2c05d7ac51c8ac6d102483045022100d4b67f31847a74a1c98ca8db12a16a67395aff32c83c6944279c94ae071b8d770220465c080a6e8fb053880f0fafcb18f0212954154d76451dd6166d6769d0a108df012103930c4e0b4547dd4d74bdd55bb24ee0b5791a30cbaf83db3eb3d5d4ecd6facd0502483045022100838e483f9c999718d2f11393e9cc485945d9a33c79f0833458ff22e8b4dfc66c022079d902e719686802f8350ae339f5a68fe6ddeb0b2780207216fec6155bd94cec01210238595c05230993005367ecd94c78d061d95db102e65bc4bed3fd374cf8a0391802473044022026071f50dcd275b9519e238f06113d3890a273604538aab5f182b1dcfc2f70e8022073908d2987c8c4cff478c66347d43bd282a21005c50481c814ec65a83092af3b0121034904eed5c2db4dd966f7001d37a1854cc4e99b59858d87aa169450ab4b6564ca02483045022100be2a58c3ce2c89beb9096ce35c8ccd5807b3ab71834c2ded380d03bddd6eeb3902201e18e5bf9e94c71b49630c20111df90b61172a1b3e68ef33e02c8795c7ab17570121038dc8a41af2ac6bb2818ea0c81c0f1ec2c1292e2c289929222e66fdbbf7933bf10247304402200520df96f38ec4a8cf2824866ebdc8cc2d6fafcc0660813327f17a452f1aa7d302201e2bd4023346d73258e3ef92041ec144449fadfcf509dc62bf242ece19eeeb11012103430669d4d4f6cafa634bca36b642533c421a065a9332daa909ca0b6ec1160c080248304502210094c22beb7857d834dcb57e272545bc507c993dea37cd6e48abf60034fb08afa602201a79e23d3181c50a68c1820b77f4844fe9d047794dace6e8946244fc83b4d1b9012102647c2c253fc47dea606678d19118b6874e4db378001f103a93fa8ee8b0f9a5250247304402204765368fc194c98ac55a432159cbf37c97151a7414d640b5adc129c3a134d1db02201f02325478a5c053d3eb6bd708082ed40a15bcc09ad2522ee57534980e1b73be0121024f111f6260d1ac51839215e4b389527795bc66be71bf7f1b1ed58ba81272bf67024830450221009156ab1ec0e403bd825078cbcd3ebee4fdf215df676cf5b5bf17f6be999215e6022048a54fe10a7c2298b97277dd39da446cda9751561f00434cfcbe33becb1b81f3012102f98c54b1c1515e4e8822bbf297394a7d565313155a08aede500b8705314a2b630247304402202efb02cfe3107e743e63fba81a83edc50363834f385431bd1717289ee76cbb26022069fc9c74b40e321498ac1cdb7e1465444538b377a1ce35dcfd36e31a17879ce101210206b47bf9419c6dbc2fb7dd29a0f9aaea28ed7dfd07c3ec5c9aee7149e77dee6e02483045022100fdf2a8893dc499cfdc14751cc533f20552505833802049c3dabbb587e1acbc5502205cee9d48d4095841d8dfd52bf023fe5e0cf2016c6e1e48c666e7cf8ffddd313c0121036320106acb716d8cc9fbda502224427d6d8c1af14973e9c474897bedbc89cb630248304502210083e8c01a4b8aa472c170bc8d136f341242470ca1bec2bddae9cb102a4759911d022077740f96751d8904f9555282e546b14e64d296c6a90711e8ac11b3e0666e46c3012103507238d53e670b02c3b118880b690f69af5a8ad92d2743bfc01f1e2c9824533602473044022073c55aa5b010b0aa3477e0f901c4ebf4ff416e52cc8b715e4938b126b9b52dda02200b4c1ad2453f795e47c8808be58341a334b17d00abda44bdd243eba28dbf42ca012103430669d4d4f6cafa634bca36b642533c421a065a9332daa909ca0b6ec1160c080247304402205474bb2af583b7bf35d40a6c536c553fc54218179927a572df559de3f2da2d5402207659c06d35a80285549b92ec98fe034968254c06c6fab60a3ffc67454070e6ef01210249df6c91b489bb1fb714af00499a94edda1dd056b2474d608c7828a239ba6c9c024830450221008489620e8e8f7620fd1395ee41a0d7215bf7319cbec601d037eb1482ed67cb9e02204d1711b1c64c9368dd3a3facfd3929edbbe1ea59ea702ebcb15750317d6210e2012103d20f280811713656bc3e7ff8de4009ba65ef4a8bf98cee197612e5d0ac5e8e8202473044022045d192ed7209c052157d75ab0813efb82723b6a6e261d0977b3de22696292eee022023db25324a27c7359cbad1c2312673096f46525e58e66eb43785a01164679b4e012103cd4e6b77d505a0098b0001d9518f44c31cfbdc0f130a0e4aff54488dec4a375b02483045022100844e6708b89ec737bfd4853593ef1eac92a80c0859e6bff4d16c599d6a4bf10202201b304bf3e6215e5d0b0284bd62a01ef57191016d0174e3743cd8d5e8674f5f860121037b1480bfd2208472c9e6d94334f4ff49d7f2bc91d4b5a423f4c7fba99f1203ec0247304402200d2d79f1df4c670edf3945b9e659c895d41ceb63bf48fc1a0f68a282011f3245022021473cbc484a5872fa6c794f2be0f521be036035ac6890ba70920d5524b983e501210226e3da7a3b117ea00c484c4ade8ac54f9fce8ecf8467745d2c6011e1d75b12f302473044022071ee239ecd35eb6a8e04ab5f2b9cda55287faa25b9acba4747669f68a901636f02203f5086b52a100ec5213dddd1265be27bb6b6db0b3c8d16b798491d346886e113012103eda0ea459a50fd65561dacf65b3e4be5fd20cd5dd01a1e8a7caaba3175aea42302483045022100c93395951051a44029f9d8261b0bf7c17a73a5e65d2adbd71758270ca22cd0a7022069a39142dbcd56e6edef335436f9ae3e3fb6aca1180e8a216d117e7c5272292201210206ce583ba90f1f678df17219049aebf20d4be8f123369ab687c882955f52e4b902483045022100b36e264263f7e2aef4d8ebdc5cf278cd6e3e72fb0e4d1ef974b3f8b00d1b6736022060dbcd8140cfd717efb757a8f9dac2a74d062f5de30c474b04c553ea667588c8012103430669d4d4f6cafa634bca36b642533c421a065a9332daa909ca0b6ec1160c0802483045022100f45bb289db8672f1470a1c99a97048c2402f260e8577e0510441782967b2c3be02204b4d28d668da14ab933ce7e9dfcd25a0850e7f9153419395221ba9f1e02a2a0d012103d32ac1ceea4d0a2883f7af5c3ddb63bdd217d17d7f5ec5cf49066b37689312f900000000
Height: 769,088
0.00307570 BTC 28,922 bytes
Serialized | Visual
Neo4j Logo
Back to Top

Hey there, it's Greg.

I'll let you know about cool website updates, or if something seriously interesting happens in bitcoin.


Don't worry, it doesn't happen very often.